Wetenschappelijk onderzoek

SvPO initieert én ondersteunt onderzoek naar kwesties die van belang zijn voor onderwijs en samenleving en voor de ontwikkeling van het schoolconcept.

Markt onderzoek

Met de start van een nieuwe school of de introductie van een nieuw onderwijsprogramma is veel tijd gemoeid. Dan moet wel vooraf duidelijk zijn dat er behoefte aan is. SvPO kan daartoe marktonderzoek uitvoeren met een eigen instrument.

Voor de start van een nieuwe bekostigde school zijn voldoende handtekeningen nodig van ouders. SvPO kan helpen die te verzamelen.