Schoolsoftware

SvPO beschikt over een volwaardig alternatief voor de software van Magister/SomToday.

De software bestaat uit portalen voor ouders, leerlingen en docenten, en biedt voorzieningen voor de administratie van leerlingen, cijfers, pta's, rooster, ziekmeldingen, onderwijskundige aantekeningen, agenda, enz.

De software kan geïntegreerd worden met de lesmethoden van SvPO, waardoor de voortgang van leerlingen bij het maken van opdrachten en het doen van leerwerk gemonitord kan worden.

Lesmethoden

SvPO geeft lesmethoden uit voor alle vakken van de onderbouw van het voortgezet onderwijs. De methoden worden aangeboden aan nieuwe scholen die volgens het  schoolconcept werken.

De lesmethoden zijn zowel in folio als online beschikbaar, waardoor docenten de keuze hebben in de werkwijze.  

SvPO geeft ook 'Denken door filosofie' uit, een methode voor groep 4 t/m 8 van het primair onderwijs.

Profielkeuze

Het maken van een goede profielkeuze is voor veel havo- en vwo-leerlingen een moeilijke opgave.

SvPO beschikt over een model waarmee interesses en cijfers van leerlingen worden gekoppeld met honderden mogelijke studies. Vervolgens wordt vanuit die studies de optimale profielkeuze afgeleid. 

Advies over regelgeving

Wie een nieuwe school wil oprichten kan op weerstand van instanties stuiten. Van het ministerie tot inspectie, van gemeenten tot concullega's: niet iedereen zit te wachten op een nieuwe initiatief. Er kunnen dan juridische drempels worden opgeworpen. Het bestuur van SvPO heeft veel ervaring met bezwaar- en beroepsprocedures  om over die drempels te geraken en deelt de opgedane kennis en expertise graag.

Huisvesting

Het realiseren van huisvesting is bij de start van een nieuwe school lastig en gemeenten werken vaak niet mee, zo heeft SvPO zelf ondervonden (Oprichting nieuwe school onmogelijk, Volkskrant). Dat is een probleem omdat het recht op bekostiging vervalt als de gemeente niet op tijd is. SvPO helpt nieuwe scholen daarom te voorzien in huisvesting.

Nieuwe scholen

SvPO heeft acht scholen opgericht die volgens het eigen onderwijsconcept werken, te weten: Isaac Beeckman Academie® in Kapelle (2010), Tjalling Koopmans College® in Hurdegaryp (2013), Ida Gerhardt Academie® in Geldermalsen (2016), Tobias Asser College® in Amsterdam (2017), SvPO Utrecht (2017), Mezquita College® in Hengelo (2019), Pierre Bayle Academie® in Hoorn (2019) en Sander Hegius College® in Deventer (2019).

SvPO zorgde voor:

Leerlingen haalden met het SvPO-schoolconcept uitstekende resultaten. De scholen zijn inmiddels overgedragen aan een nieuw bestuur.

Heeft u plannen voor de oprichting van een nieuwe middelbare school en heeft u interesse in het concept van persoonlijk onderwijs? Neem dan contact met ons op.