"Kinderen vinden de lessen geweldig" de Volkskrant


Met de methode leren kinderen filosoferen middels verhalen en spelletjes. In wekelijkse sessies onderzoeken ze met elkaar filosofische vragen over geluk, angst, schoonheid, regels, milieu. Vragen waarop niet slechts één antwoord het juiste is,  maar  waarbij  het  gaat  om  goede argumenten en ideeën. Vragen ook die vaak gelegenheid bieden om na te denken over normen en waarden.

De methode wordt al jaren op Schotse basisscholen gebruikt en is geschikt voor groep 4 t/m 8. De Universiteit van Dundee bewees dat kinderen beter leren denken en dat ze daarvan ook bij andere vakken profijt hebben. Kinderen krijgen meer zelfvertrouwen, leren om te argumenteren in een groep en krijgen inzicht in het denken van anderen.

De leerboeken behorende bij de lesmethode bestelt u eenvoudig online. Voor de lesmethode is alleen het lesboek voor de leerkracht nodig. Extra lesmateriaal is van deze website op te halen.

Beproefde lesmethode

Al op honderden scholen ingevoerd. Meer...

Bereikt kerndoelen

Draagt met 1 uur per week bij aan het bereiken van 6 kerndoelen. Meer...

Recensies

Een goede investering in kinderen - Dr. Steve Trickey, BBC

'Pech? Dan moet je even wachten op geluk!' Filosofieles op de basisschool - J/M ouders

Kinderen worden effectieve denkers met zelfvertrouwen. Wie vroeger geen mening durfde te geven, doet dat nu hardop en beargumenteerd. Kinderen worden ook toleranter voor meningen van anderen - Prof. Keith Topping, Dundee University

Leerlingen krijgen begrip voor anderen en een groter inlevingsvermogen - Trouw

De methode is beslist een aanrader voor iedereen die met kinderen filosofeert - Wouter Pols, Hogeschool Rotterdam