AI profiel- en studieadvies

Met een groot onderzoek onder examenkandidaten is een AI-model ontwikkeld voor een succesvolle profielkeuze voor derdejaars leerlingen. Het AI-model geeft advies over: 

 

SvPO neemt afstand van ‘Persoonlijk VO’-scholen

16 juli 2023 - Nieuw schoolbestuur laat weinig over van het concept van persoonlijk onderwijs

Zo simpel kan goed onderwijs zijn

SvPO maakt zich sinds 2006 sterk voor het schoolconcept van persoonlijk onderwijs®. 

Dat is voortgezet onderwijs waar docenten ruim voldoende tijd hebben om iedere leerling veel aandacht te geven. Leerlingen hebben daarmee de beste kansen om zich te ontwikkelen en goede resultaten te halen. 

Daarvoor zijn kleine klassen en veel onderwijstijd nodig. SvPO helpt door de organisatie eenvoudig te houden en de klas centraal te stellen. Met korte lijnen en informele communicatie is de overhead minimaal en zijn docenten weinig tijd kwijt aan administreren, vergaderen en verantwoorden. Ze komen toe aan waar alles om draait: les.

Nieuwe school? SvPO kan helpen met: